Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mail

info

 

Vyučovanie

Väčšina katechéz odznela na pondelkových stretnutiach spoločenstva. Sú vo formáte pdf (Acrobat Reader). Môžete ich ľubovoľne používať s uvedením zdroja.


Ako dalej KCHO aká by mala byť Obnova v Duchu Svätom ?

Byť ako Kristus
naše povolanie podobať sa Kristovi

Krst Duchom katechéza pred modlitbou za naplnenie Duchom Svätým
O Duchu Svätomkatechézy o Duchu Svätom

Modlitba v ChO vzývanie Ducha Svätého, modlitba chvál, modlitba príhovoru

Charizmy pojem, vzťah k sviatostiam a Cirkvi, rozdelenie, nositeľ

Rozlišovanie chariziem kritéria pre rozlišovanie pravosti chariziem

Charizma jazykov definícia, Cirkevní otcovia a odborníci, ovocie, prax

Charizmy proroctva charakteristika, ako začať, odkiaľ sú podnety

Zlý existencia, charakteristika, prečo útočí, prečo to Boh dovolí, ako útočí, ako sa brániť

Prekliatie charakteristika, príčiny, pôvod, kritéria rozlišovania, riešenie

Okultizmus mágia, uhranutie, okultizmus, špiritizmus a postoj Cirkvi

Duchovný boj charakteristika, zbrane a spôsoby

Duchovný útlak pôsobenie sveta, pôsobenie blízkych v rodine a spoločenstve, správny postoj

Strápená myseľ nátlak dnešnej doby, zmätenosť z vlastnej hriešnosti, Boží liek

Osobný hriech charakteristika

Pýcha prejavy pýchy, liek

Sekty I. charakteristika, Ježiš o sektách, jednota, rozlišovanie, ovocie, pomoc

Sekty II. negatíva a pozitíva niektorých siekt

Spoločenstvo byť spolu, rásť, učiť sa, zodpovednosť

Manželstvo charakteristika, krása, láska, záväzok

Muž identita, spiritualita, povolanie

Kto je ako Boh nezabúdajme na Božie diela

Viera viera obnoveného kresťana v každodennom živote

Nádej nádej ako cnosť, nádej a Boh, nádej a Eucharistia, ako budovať nádej

Eucharistia adorácia Krista, úcta, telo, pochybnosti, prorocký úkon

Rozprávka životná múdrosť inšpirovaná Ježišom

Rozlišovanie
vidieť, čo je dobré a čo je zlé

Hľadieť na Ježišovu tvár povolanie byť ako On, aby uvideli jeho tvár

Ľútosť Judášova a Petrová ľútosť, nie každý pocit viny je výrazom pravej ľútosti

Škola modlitby 07 Sviatosť zmierenia ako stretnutie s odpúšťajúcim Ježišom a milosrdným Otcom

Škola modlitby 08
Povolanie kresťana, vnútorné zranenia

Strach liek proti strachu - poznať sám seba, prijať sám seba, vytrvať, nevzdávať sa

Duchovný rast charakteristika duchovného rastu, čas a kvalita, príčiny stagnácie
   Úzkosť jej opis a návod ako s ňou bojovať