Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mail

info 

 

za uzdravenie I za uzdravenie II za uzdravenie III za oslobodenie I za oslobodenie II inéotázky identita kresťana

Otázky

Nasledujúce otázky sú pomôckou pre hľadanie koreňov duchovného otroctva. Samozrejme, že tento zoznam si nenárokuje byť úplným. Dôležitým faktorom pri hľadaní je spolupráca s Duchom Svätým.

Úvodné otázky

Aké problémy ťa trápia? Odkedy cítiš tieto problémy? Stalo sa vtedy niečo? Ako a kedy sa to prejavuje? Kde a u koho si už hľadal pomoc? Ako sám seba vnímaš, svoj psychický a fyzický stav?

1. Dedičný vplyv

Bol niekto z tvojich predkov psychický chorý? Spáchal z nich niekto samovraždu? Bol niekto z nich veľký hriešnik - nadával, klial, preklínal? Bol niekto z tvojich predkov nacistom, slobodomurárom …? Bol z rodiny niekto jasnovidcom? Praktizoval niekto špiritizmus? Boli v tvojej rodine potraty? Preklial ťa niekto?

2. Rodina a výchova

Bolo tvoje počatie skutkom lásky? Chceli Ťa rodičia, tešili sa na Teba? Nebola mama chorá v období tehotenstva? Pokúsili sa o potrat? Chceli Ťa ako chlapca, ako dievča? Prijali Ťa, tvoje pohlavie?

Musel si ísť hneď po narodení do nemocnice? Starali sa o Teba tvoji rodičia? Vedeli Ti rodičia prejaviť lásku? Mali pre Teba čas? Dali ťa rodičia v prvých rokoch života na výchovu niekomu inému? Musel si byť ako dieťa často alebo dlho v nemocnici? Vyrastal si v detskom domove? Bol si adoptovaný? Nežil si ako dieťa bez otca?

Aký bol Tvoj otec? Brával Ťa do náručia, cítil si sa bezpečne, hral sa s Tebou, rozprával Ti rozprávky? Bol na Teba hrdí, povedal ti, že je rád, že si jeho dieťaťom? Ako si ty vnímal svojho otca - bol prísny, autoritatívny, alkoholik, často sa hneval, rozčuľoval, bol agresívny, bil ťa, bil súrodencov alebo mamu? Bol hlavou rodiny, alebo mama riadila rodinu? Prežil si rozchod - rozvod, alebo cudzoložstvo svojich rodičov? Myslíš si, že je to tvoja vina? Zaťažovali Ťa svoji starosťami? Spútavali Ťa svojimi predstavami? Mal si strach, že nenaplníš očakávania svojich rodičov? Podceňovali Ťa rodičia - si nemehlo, si na nič …? Porovnávali Ťa so súrodencami, alebo inými? Zosmiešnili Ťa rodičia na verejnosti, udrel Ťa otec pred inými? Bol si týraný - telesné tresty, bitka, zamykanie, citovo vydieraný? Mal si prísnych rodičov, alebo príliš tolerantných? (morálne ovzdušie v rodine) Bol niekto z rodičov alkoholikom? Cítiš nejakú krivdu zo strany rodičov? Spomínaš si na situácie, kedy si sa cítil otcom, alebo mamou zranený? Pociťuješ, alebo si pociťoval voči rodičom hnev?

Mal si nejakú psychickú alebo fyzickú chybu? Mal si ťažké vzťahy so súrodencami? Bili ťa v škole tvoji spolužiaci, vysmievali sa ti? Aký vzťah si mal k učiteľom? Žiarlil niekto na teba? Žiarlil si na niekoho? Ublížil ti v detstve alebo dospievaní niekto? Prežil si smrť blízkej osoby v detstve? Opustil ťa niekto, alebo sklamal? Nestalo sa veľa nešťastí v tvojej rodine? Nevyskytli sa nejaké záhadné choroby v tvojej rodine?

Sú situácie, ktoré by si chcel, aby sa nikdy nestali, alebo za ktoré sa hanbíš? Vidíš svoju minulosť ako nespravodlivosť?

3. Okultné praktiky prevádzané osobne alebo v rodine

Zaoberal si sa alebo niekto z príbuzných (praktizoval alebo čítal knihy) okultizmom, veštením, mágiou, vyvolávaním duchov, čítaním horoskopov, predpovedaním budúcnosti, hypnózou, telepatiou, vnímaním bioenergie, parapsychológiou, alternatívnou medicínou, kartami Tarota, čarovaním, woodoo, a podobnými praktikami? Robil si s kyvadlom? Vlastníš osobne alebo máš v dome nejaké okultné veci? Čítal si knihy New Age alebo iných náboženstiev, satanskú bibliu? Zažil si nejaké mimoriadne duchovné skutočnosti? Bolo v tvojej rodine prekliatie? Keď si bol dieťaťom nepreklínalo sa u vás? Modlil si sa niekedy k diablovi alebo si ho pozýval?

4. Pokusy o duševnú koncentráciu

Zaoberal si sa jogou, transcendentálnou meditáciou, silvovou metódou, východnými náboženstvami, a pod.?

5. Psychika

Si závislý na drogách, alkohole, cigaretách, liekoch, jedle, alebo niečom inom? Predávkoval si sa liekmi? Pokúšal si sa o samovraždu? Vnímal si vo svojej mysli nejaké hlasy alebo nutkavé myšlienky?

Na čo najčastejšie myslíš? Čím napĺňaš svoju myseľ? Máš problémy so spánkom? Nie si chorý - psychicky alebo fyzicky?

6. Sexuálne hriechy

Bol si sexuálne zneužívaný rodičmi, príbuznými alebo inými osobami? Znásilnil ťa niekto? Trestali ťa rodičia, keď si sa hral so sexualitou?

Máš silné sexuálne pokušenia alebo fantazírovanie? Máš alebo mal si s inými nedovolené sexuálne vzťahy?

7. Citové stresy

Aké pocity prežívaš - nenávisť, nechuť, antipatia, závisť, pýcha, pomsta, hnev, roztrpčenosť, neodpustenie, strach (akého druhu), krivda, fixácie, pochybnosti, neistota, fóbie, nepokoj, malomyseľnosť, smútok, depresiu, alebo iné? Prijímaš sa - svoje telo, výzor, povahu? Si znechutený zo seba - z čoho konkrétne? Nenávidíš sa - kvôli čomu? Trápi ťa pocit viny? Zotrvávaš v nejakom hriechu - masturbácia, homosexualita, a pod.? Ľutuješ sám seba? Máš ťažké sny? Hovoríš vždy negatívne - toto nedokážem, toto nechcem, toto neviem, a pod.? Zdá sa ti tvoj život nezmyselný? Myslíš si, že más v živote len neúspech a nepríjemnosti? Utekáš z reality do snov? Mal si samovražedné myšlienky? Máš strach z choroby alebo zo smrti? Trpíš nejakou chorobou, pri ktorej lekári nedokážu určiť žiadnu diagnózu? Je pre teba ťažké priznať si svoju vinu? Máš komplex menej cennosti? Chceš vždy robiť všetko perfektne? Máš strach, že zlyháš? Máš strach, že Ťa iní odmietnu? Cítiš sa odmietaný alebo opustený? Máš pocit, že ťa nikto nemiluje? Trpíš nedostatkom fyzickej nehy? Máš pocit, že si musíš lásku zaslúžiť? Aké sú tvoje vzťahy s ľuďmi? Nedokážeš s niekým vychádzať? Si neprimerane kritický k ostatným ľuďom? Je pre Teba ťažké niekomu odpustiť? Si naviazaný na nejakú osobu? Žiarliš na niekoho, alebo niekto na teba? Prijíma ťa tvoja žena, muž, deti, príbuzní, priatelia? Myslíš si, že si zlé ženatý alebo vydatá? Vykonávaš prácu, ktorú nemáš rád? Si naviazaný na nejakú vec - automaty, počítač, cigarety, nakupovanie, upratovanie, alebo niečo iné?

8. Boh a cirkev

Ako vnímaš Boha? Cítiš voči Bohu hnev? Máš nečisté myšlienky o Bohu? Je pre teba ťažké uveriť, že ťa Boh miluje? Prečo? Nie si podozrievavý voči Bohu? Čo je to, čo ti najviac prekáža vo viere v Boha? Vykonal si nejaký zvláštny hriech a preto si myslíš, že nemôžeš veriť alebo že ťa Boh nemôže mať rád? Zatajil si nejaký hriech vo sviatosti zmierenia? Ako vyzerá tvoj duchovný život? Máš problém s modlitbou, sviatosťami? Cítiš nejakú krivdu zo strany cirkvi?