Spolo�enstvo sv. Michala Archanjela


�vod
akcie
vyu�ovanie
modlitba
svedectv�
foto
kcho
www
e-mail
info
za uzdravenie I za uzdravenie II za uzdravenie III za oslobodenie I za oslobodenie II inéotázky identita kresťana

Modlitba za uzdravenie rodiny

(modlitba pochádza od katolíckeho kňaza J. Hampscha, CMF z Los Angeles).

Nebeský Otče, prichádzam k Tebe ako tvoje dieťa, pretože ťa veľmi potrebujem. Potrebujem ťa v oblasti fyzického zdravia, emócií, duchovnej oblasti a v oblasti medziľudských vzťahov. Mnohé z mojich problémov boli spôsobené mojimi vlastnými chybami a hriechmi, ktoré teraz v pokore pred Tebou vyznávam a prosím o odpustenie. Ale tiež ťa prosím, aby si odpustil aj mojim predkom ich hriechy a chyby, ktoré zanechali stopy na mojom tele, mysli a duchu. Pane, uzdrav ma zo všetkých týchto ťažkostí.

S tvojou pomocou úprimne každému odpúšťam, zvlášť živým alebo mŕtvym členom mojej rodiny, ktorí priamo akýmkoľvek spôsobom urazili mňa alebo mojich najbližších.

V mene tvojho Syna Ježiša a v moci Ducha Svätého ťa Otče prosím, vysloboď mňa a celú moju rodinu z pod vplyvu nepriateľa našej spásy. Osloboď nás zo všetkých zväzujúcich pút. Nebeský Otče, prosím ťa, aby si svojou láskou a krvou tvojho Syna, rozšíril svoje požehnanie na mňa a všetkých mojich príbuzných. Uzdrav všetky negatívne dôsledky, ktoré sa preniesli z predchádzajúcich generácií a zabráň tomu, aby sa preniesli do nasledujúcich generácií mojej rodiny.

Symbolicky umiestňujem Ježišov kríž nad hlavu každého člena mojej rodiny a medzi každú generáciu. Prosím ťa, aby Ježišova krv očistila pokrvné zväzky v mojej rodine. Prikáž svojim anjelom - ochrancom, aby sa utáborili okolo nás. Daj, aby archanjel Rafael, patrón uzdravenia, sprostredkoval tvoju božskú uzdravujúcu moc pre nás v oblastiach, v ktorých to každý jeden z nás potrebuje. Nech tvoja uzdravujúca sila sa v tejto chvíli uvoľní a nech pokračuje až tam, kam to ty dovolíš.

Pane, zameň všetky zviazanosti v našej rodine za sväté spojenie v rodinnej láske. Daj, aby sme mali ešte hlbšie spojenie s tebou a s tvojím Synom v Duchu Svätom. Daj, aby rodina Svätej Trojice prenikla našu rodinu svojou nežnou a vrúcnou prítomnosťou, aby si naša rodina uvedomovala túto lásku a prejavovala ju vo vzťahoch. Všetky naše potreby, o ktorých nevieme ti v tejto modlitbe predkladáme a modlíme sa vo vzácnom mene Ježiš. Amen.