Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mail
info

 

Rada Katolíckej Charizmatickej Obnovy Slovenska /RKChO/

Vznikla 16. augusta 2003.

Radu tvoria zástupcovia jednotlivých diecéz. Spravidla je to vždy jeden kňaz a jeden laik.

Rada má predovšetkým morálnu autoritu, ktorá sa opiera o Božie slovo, usmernenia Cirkvi a prejavenú vôľu spoločenstiev KChO. Chce byť charakterizovaná viac ponúkaním služby tým, ktorí ju potrebujú, ako riadením.

Jej cieľom je predovšetkým podporovať:

  • osobné obrátenie k Ježišovi Kristovi

  • hlbšie uvedomovanie si prítomnosti i moci Ducha Svätého

  • používanie duchovných darov i chariziem

  • evanjelizáciu v moci Ducha Svätého

  • formáciu v súlade s učiteľským úradom Cirkvi